Gabinet weterynaryjny „Lola”
Aleksandra Sobieszek-Jabłońska
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.